//

Něco málo o Pionýru:

   Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací
a charitativní činností.
Vzniklo v lednu 1990 přeměnou z PO SSM.


   Pojem pionýr vyjadřuje podle představitelů organizace myšlenku moderního, průkopnického, ideu hledání a touhy po poznání.
Pojmenování pionýr označuje i v mezinárodním pojetí člověka – objevitele nových cest, směrů a hlasatele pokrokových myšlenek.


   Pionýr byl v roce 2005 s téměř 20 000 členy druhým největším sdružením dětí, mládeže a dospělých v České republice. Působil ve všech krajích republiky, oddíly
a kluby se nacházely v roce 2005 na více než devíti stech místech.
 V roce 2012 organizace na svých webových stránkách vykazuje 15 107 členů
v 298 pionýrských skupinách a 600 oddílech.

Další informace

Dnes je:

VYHLEDÁVÁNÍ